Dag: 26. februar 2024

Sparer samfunnet for mange milliarder på tognær byutvikling

Har du hørt om «knutepunktutvikling»? Det kan for eksempel handle om smart boligbygging nært en togstasjon. På den måten sparer man miljøet for unødvendige bilkjøring, og det kan styrke bosetningen i distriktene. Trondheim, Stavanger, Drammen og flere av mjøsbyene er et slikt eksempel. Lokomotivet for moderne byutvikling blir rett og slett toget, tror man i […]

Les mer