Dag: 22. januar 2024

La gods bli lokomotivet i jernbanesatsingen mellom de nordiske landene

Kommentar av Frode Pedersen, ansvarlig for tog24 Han satte standarden for debatten Byrådsleder Eirik Lae Solberg.  –Mellom mennesker er grenseoverskridende adferd uønsket og plagsomt. Men mellom gode naboland som Sverige og Norge er det både nødvendig og velkomment. Ordene falt under et temamøte om hvordan vi utvikler den stadig viktigere, grønne infrastrukturen mellom Norge og […]

Les mer