Dag: 15. januar 2024

Døgndrift på Randklev bru – jobben med brufundament starter til uka

For at Bane Nor skal kunne åpne Randklev bru innen 1. juni, er de avhengig av at støpingen av de nye fundamentene i elven går som det skal. Jobben starter i neste uke. Ifølge NCC og Sjøentreprenøren, som gjør jobben på oppdrag fra Bane NOR og Øst-Riv, så er de helt i rute. Denne uken […]

Les mer