Dag: 17. oktober 2023

Rørosordfører håper og tror på gjennomslag i Nasjonal Transportplan

Ordfører Isak Veierud Busch (AP) på Røros forventer at Nasjonal Transportplan for perioden 2025 til 2036 skal gi Rørosbanen et velfortjent løft. Prioritet betyr også penger, og flere krysningsspor og bedre sikring av planoverganger, er noen av de tiltakene han mener må komme raskt på plass. Han får full støtte av SJ Norge som i […]

Les mer

Nytt svensk lovforslag truer togreisene fra Oslo, København og Berlin

Et nytt lovforslag som gjelder visitering av reisende, kan true togreiser mellom Oslo og kontinentet. –Vi har ikke kapasitet eller anledning å la våre ansatte drive den slags myndighetsoppgaver, sier konsernsjef Monica Lingegård i SJ. Det er stor risiko for at SJ må innstille trafikken på strekningen København – Malmö med alle ekspresstog dersom et […]

Les mer