Dag: 8. oktober 2023

Innrømmer nedgang i bevilgningene til Jernbanen neste år

Samferdselsministeren har ikke tatt på seg spanderbuksene i neste års statsbudsjett når det gjelder satsingen på norsk tog- og jernbanedrift. I realiteten betyr bevilgningene på totalt 32,3 milliarder en realnedgang når man justerer for prisveksten. Dette er en økning på 2,7 prosent fra saldert budsjett 2023, men prisveksten gjør at budsjettforslaget i realiteten er en […]

Les mer