Dag: 29. januar 2023

Ønsker folk fra skyene til skinner

SJ tar klimagrep. Tog er viktig for å få folk til å reise klimasmart mener de i en ny reklamevideo. Når det er mulig å velge mellom 44 avganger mellom hovedstaden og stiftstaden i Midt-Norge, ja så betyr vel det at flere egentlig bør komme seg ned fra skyene og inn i det norske naturmangfoldet. […]

Les mer